กรมบัญชีกลาง เปิดรับโอนข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง 3 ตำแหน่ง 68 อัตรา


กรมบัญชีกลาง เปิดรับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมบัญชีกลาง 3 ตำแหน่ง 68 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญการ
  • จำนวน 44 อัตรา
 • นักบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญการ
  • จำนวน 7 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญการ
  • จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ติดตามรายละเอียดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สามารถยื่น เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการขอโอนผ่านทาง
  • อีเมล : personal@cgd.go.th
  • ไปรษณีย์ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์