องค์การสุรา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

องค์การสุรา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการ การผลิต หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ช่างเทคนิค ระดับ3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือไฟฟ้ากำลัง
 • พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ3
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง

[เข้ากลุ่ม พูดคุยข่าวสารงานราชการ] กดเลย

[เข้ากลุ่ม เตรียมสอบงานราชการ] กดเลย

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ติดตามข่าวสารงานราชการผ่าน LINE ได้แล้วที่นี่ (คลิก)