คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 31 มีนาคม -31 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา

  • วุฒิ : ปริญญาตรี-โท-เอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / สื่อสารมวลชน
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ,TOEFL ,IELST ,PSU – TEP
  • เงินเดือน : 31,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • ผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์