กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือเกษตรศึกษา
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์