กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่งมัณฑนากร 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563

มัณฑนากรปฏิบัติการ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 17,380 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดส่วนกลาง

คุณสมบัติ

  • วุฒิระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายในหรือ มัณฑนศิลป์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์