สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ 100 อัตรา


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 1 ตำแหน่ง 100 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • ผู้บังคับหมู่ หรือเทียบผู้บังคับหมู่
    • จำนวน : 100 อัตรา (เพศชาย 80 อัตรา และ เพศหญิง 20 อัตรา)
    • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิม.ปลาย หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชม. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับ 16.30 น.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์