กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา


กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563
 • 17 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

พยาบาลวิชาชีพ

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

นักจิตวิทยาคลินิก

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาจิตวิทยา
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา จิตวิทยาคลินิก

นักกิจกรรมบำบัด

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขากายภาพบำบัด
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

นักวิชาการพัสดุ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์