สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์