สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองระยอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานวิศวกรโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิศวกรรมโยธา
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 มุขหลัง

เว็บไซต์