กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา


กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12-18 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานเลขานุการกรม
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มตรวจราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์