กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • ด้านออกแบบ : 2 อัตรา
   • ด้านวิจิตรศิลป์ : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการออกแบบ หรือวิจิตรศิลป์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์