คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 45 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 45 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย
 • จำนวน : 45 อัตรา
  • ภาษาไทย 1 อัตรา
  • ภาษาอังกฤษ 8 อัตรา
  • ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา
  • สุขศึกษา 1 อัตรา
  • ดนตรีไทย 1 อัตรา
  • ดนตรีสากล 1 อัตรา
  • ศิลปะ/ศิลปะศึกษา 1 อัตรา
  • ทัศนศิลป์ 2 อัตรา
  • คอมพิวเตอร์ 7 อัตรา
  • เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 3 อัตรา
  • ประถมศึกษา 3 อัตรา
  • ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
  • จิตวิทยาและการแนะแนว 5 อัตรา
  • โสตทัศนศึกษา 3 อัตรา
  • การเงินและการบัญชี 3 อัตรา
  • นาฏศิลป์ 1 อัตรา
  • บรรณารักษ์ 1 อัตรา
  • ภาษาจีน 1 อัตรา

เงินเดือน :

 • 15,050 – 17,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์(ภาค ก)
 • สอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ(ภาค ข)
 • สอบสัมภาษณ์(ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์