มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • บุคลากร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • และทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์