ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 สงขลา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 สงขลา กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15-25 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานสื่อสาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 สงขลา กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 สงขลา ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์