กรมเสมียนตรา รับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม 1 อัตรา


กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 22-26 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานตัดผม
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
   • มีความรู้ความชำนาญในการตัดผมและจัดแต่งทรงผมเป็นอย่างดี
   • มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม กับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ กรมเสมียนตรา กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์