สำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจิตวิทยาคลินิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์