สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล 1 อัตรา


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์