สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 5 สถานพยาบาล 7 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 5 สถานพยาบาล 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 7 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลทับคล้อ 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลบางมูลนาก 1 อัตรา
   • รพ.สต. ท่าบัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5-11 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์