กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 19 – 27 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ( สังกัด กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์