สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู จำนวน 11 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู จำนวน 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • วิทยาศาสตร์
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • คณิตศาสตร์
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • ภาษาอังกฤษ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • ภาษาไทย
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • ดนตรีสากล
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • พลศึกษา
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • คอมพิวเตอร์
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • ศิลปะ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก
  • ปฐมวัย
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางวิชาเอก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาเอก

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข ของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์