สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ปปช. รับสมัครเข้ารับราชการ 20 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ปปช. รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 20 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
  • จำนวน : 20 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน กพ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์