สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
  • ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลแม่ระมาด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จ.ตาก ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์