สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านอีเมล์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์