สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นนทบุรี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 20 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์