สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพังงา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทุกสาขา
   • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

เว็บไซต์