สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง อาจารย์ทันตแพทย์ 3 อัตรา


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – อาจารย์ สังกัด โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

  • จำนวน : 3 อัตรา
  • เงินเดือน : 27,300 – 32,760 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี-โท-เอก สาขาทันตแพทยศาสตร์
    • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/CU-TEP

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

วิธีการสมัคร

  • ส่งเอกสารผ่านทาง E-mail : hr@kmitl.ac.th
  • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 19 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์