มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์