มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่าง อาจารย์ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่าง อาจารย์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 1 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CMU-eTEGS

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์