สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา บัญชี , บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • อารักษ์ปฎิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
  • จำนวน 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน กพ. ผ่าน ภาค ก. ในระดับเดียวกับวุฒิ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ผ่านทางพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ในวันเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์