สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการรับสมัคร

  • 14 – 20 พฤษภาคม 2563

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,อนามัยสิ่งแวดล้อม,เคมีอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,สุขาภิบาล,อาชีวอนามัย,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี,พาณิชยศาสตร์,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,การตลาด,การเงิน,การจัดการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน เวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์