สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ 1 อัตรา


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยนักวิจัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยยาชีววัตถุ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี เคมี ชีววิทยาประยุกต์ เคมีชีวภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • หากมีประสบการณ์ในการทำงานทางอุตสาหกรรมผลิตยา หรือด้านยาชีววัตถุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 25 กันยายน 2563

เว็บไซต์