กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

พยาบาลวิชาชีพ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาจิตวิทยาคลินิก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์