สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 20,480 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
   • และ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์