กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กกย.) 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร สังกัด กองการยาง (กกย.) 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร (กกย.)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองการยาง(กกย.) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์