กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 27 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 สระบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์