สถาบันราชานุกูล รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สถาบันราชานุกูล รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์