สำนักงานธนารักษ์นครสวรรค์ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


สำนักงานธนารักษ์นครสวรรค์ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานธนารักษ์ จังหวัด นครสวรรค์ ในวันและะวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์