สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดรพ.ขอนแก่น 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 20,540 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา เภสัชศาสตร์
   • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาเวชระเบียน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/การเงินและการธนาคาร/การตลาด/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการทั่วไป/การจัดการสำนักงาน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์