สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • คอมพิวเตอร์
   • จำนวน : 6 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • พลศึกษา
   • จำนวน : 3 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา
  • คณิตศาสตร์
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
  • สังคมศึกษา
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
  • ภาษาไทย
   • จำนวน : 2 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
  • ปฐมวัย
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัย
  • ภาษาอังกฤษ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
  • ประถมศึกษา
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประถมศึกษา
  • ดนตรี
   • จำนวน :1 อัตรา
   • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
   • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
  • วัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • วัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ประเมินความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วย ณ กลุ่มบริการงานบุคคล สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์