กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 2 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล/ชลประทาน/โครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

กระบวนการคัดเลือก

  • มีผลคะแนนการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์