สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครเลือกบุคคลเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 12 มิถุนายน 2563

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน – 15,000 บาท – 16,500 บาท
 • วุฒิ – ปริญญาตรี. สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโคก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน – 10,840 บาท – 12,650 บาท
 • วุฒิ – ประกาศนียบัตรทันตกรรม. ปวส. สาขาทันตสาธารณสุข
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหลง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในวันเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์