ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา


ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่ปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม

 • ผู้วิเคราะห์ Data analytic (1 อัตรา)
  • วุฒิ : ปริญญาตรี – โท – เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,สถิติ ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน ,การธนาคาร ,บริหารธุรกิจ
 • ผู้วิเคราะห์ งานบริหารจัดการข้อมูล (1 อัตรา)
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาสถิติ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม

 • นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส (1 อัตรา)
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน (1 อัตรา)
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,การเงิน ,การธนาคาร
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (1 อัตรา)
  • วุฒิ : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ,การเงิน ,การธนาคาร ,Financial Engineering ,บริหารธุรกิจ ,วิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

ตำแหน่งที่ปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน

 • ผู้วิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูล (3 อัตรา)
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาสถิติ ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน ,คอมพิวเตอร์ ,การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน

 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส (2 อัตรา)
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี ,เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน ,บริหารธุรกิจ

เงินเดือน

 • 28,500 บาท +เงินเพิ่มขึ้นตามวุฒิ
 • ยกเว้นตำแหน่งที่ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน : 23,700 บาท +เงินเพิ่มขึ้นตามวุฒิ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ,TOEFL ,IELTS

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์