กรมหม่อนไหม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา สังกัด ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี

เจ้าพนักงานการเกษตร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปวส. สาขาทางด้านการเกษตร
 • เงินเดือน : 13,800 บาท

พนักงานประจำสำนักงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช. สาขาพาณิชยการ/บริหารธุรกิจ/การตลาด/บัญชี/คอมพิวเตอร์/เลขานุการ/การจัดการทั่วไป/การจัดการสำนักงาน
 • เงินเดือน : 12,430 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์