กองวิจัยและพัฒนาข้าว รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง


กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

กำหนดการรับสมัคร

 • 15-23 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน – 1 ตำแหน่ง
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. สายพาณิชยการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองวิจัยและพัฒนา ข้าวกรมการข้าวเ ขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์