กรมหม่อนไหม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา


กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาพาณิชยกรรม
   • และ ต้องมีการศึกษาวิชาด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดอุดรธานี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์