องค์การสุรา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผู้บริหาร 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


องค์การสุรา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผู้บริหาร 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ8
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 29,920 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 23,290 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการเงิน หรือการบัญชี
 • หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ องค์การสุรา ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์