การประปานครหลวง รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา


การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลาภายนอกบรรจุเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 30 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกร ( โยธา )
  • จำนวน : 18 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิ
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • นักคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • นักอาชีวอนามัย
  • จำนวน : 11 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน

คุณสมบัติ

 • มีคะแนน Toeic 500 คะแนนขึ้นไป
 • หรือมีคะแนน Toefl แบบ PBT 477 คะแนนขึ้นไป
 • หรือมีคะแนน Toefl แบบ IBT 53 คะแนนขึ้นไป
 • หรือ Ielts 4.5 คะแนนขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์