สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 48 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 22 กรกฎาคม 2563

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 18 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน: 18,020 – 21,610 บาท
  • วุฒิ: ปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขาทันตกรรมหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 30 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
  • วุฒิ: ป.ตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สังกัด

  • สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์