.ไม่ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) ข้าราชการ วุฒิ ปริญญาตรี วุฒิ ปริญญาเอก วุฒิ ปริญญาโท

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 48 อัตรา

/ 1,015 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 48 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 18 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน: 18,020 – 21,610 บาท
  • วุฒิ: ปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขาทันตกรรมหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 30 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
  • วุฒิ: ป.ตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สังกัด

  • สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: กรุงเทพมหานคร, ทันตแพทย์/ทันตสาธารณสุข, พยาบาล, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)