กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปทั้งหมด 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต

 • จำนวน : 4 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี – โท สาขา นิติศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ ,เศรษฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,บัญชี ,คอมพิวเตอร์ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ
 • ปฏิบัติงานที่
  • สำนักงานสรรพสามิตสมุทรปราการ 2
  • สำนักงานสรรพสามิตลำปาง สาขาเมืองลำปาง
  • สำนักงานสรรพสามิตพิษณุโลก
  • สำนักงานสรรพสามิตนครศรีธรรมราช สาขาเมืองนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง : นิติกร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่
  • สำนักงานสรรพสามิตสมุทรปราการ 1

ตำแหน่ง : พนักงานสื่อสาร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,250 บาท
 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวช. ,ปวท. และปวส. สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีโทรคมนาคม ,ช่างวิทยุ/โทรคมนาคม/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ,เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานที่
  • สำนักงานสรรพสามิตนราธิวาส

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ หน่วยงานที่สนใจ ในวันและเวลาราชการ
 • สมัครด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ EMS

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์