กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา


กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เงินเดือน

 • วุฒิ ปวส. : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี : 15,000 – 16,500 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม